Overslaan en naar de inhoud gaan

 • Onze zondagskerk
  De Heilig Hartkerk, Schotense steenweg 167, 2100 Deurne
  Iedereen welkom
 • Plussers Deurne
  Zin geven aan het leven met vrienden
  voor het leven
 • De morgen komt!
  www.ignatiaansbidden.org
  Op 26 februari
  begint
  de vastentijd.

Welkom op de website van de Pastorale Eenheid Heilige Christoffel.

De naam Heilige Christoffel heeft vele mogelijke verbindingen en verwijzingen. Met de pastorale eenheid willen we écht dienaars en leerlingen van Jezus zijn, opkomen voor de zwakke mens, Christus dragen en Hem ook uitdragen.

Vieringen:

 • Zaterdag 17.00 u. in de kerk van H. Hart.
 • Zondag om 11.00 u. in de kerk van H. Hart.
 • Zondag om 9.30 u. in de kerk van St. Rumoldus.

Vieringen:  

 • Derde zaterdagavond 18.00 u. (gezinsviering) 
 • Zondagochtend 10.00 u.  

Vieringen:

 • Elke zondag en feestdag om 9.30 u.
 • Drie maal per maand een eucharistieviering en 1 of 2 maal een woord-en communiedienst.

Vieringen:

 • Zaterdag om 18.00 u.
 • Zondag om 11.45 u.

Vieringen:

 • Zaterdag om 17.00 u.
 • Zondag om 11.15 u.

Vieringen:

 • Zon- en feestdagen telkens om 11.15 u.
  • 1ste, 3de (en 5de) zondag van de maand: eucharistieviering.
  • 2de zondag: gebedsdienst met communie.
  • 4de zondag: eucharistie met Indonesische gemeenschap KKI en Xaverius.
 • Elke zondagnamiddag: dienst van de Armeense geloofsgemeenschap.

Vieringen:

 • Maandag om 8.00 u.
 • Dinsdag om 8.00 u. en 19.00 u.
 • Woensdag om 8.00 u. en 19.00 u.
 • Donderdag om 8.00 u.
 • Vrijdag om 8.00 u. en 19.00 u.
 • Zaterdag om 8.00 u. en 18.00 u.
 • Zondag om 8.30 u. en 9.30 u. 

 

Vieringen:

 • Weekdagen om 7.30 u. en 19.00 u.
 • Zaterdag om 7.30 u. en 17.00 u.
 • Zondag om 10.00 u. en om 16.00 u. (voor de Servo-Kroatische gemeenschap).

Vieringen:

 • Zon- en feestdag om 10.30 u.
 • Eén keer per maand en bij speciale gelegenheden gebeurt dit met extra samenzang en orgelbegeleiding.
 • Elke derde zondag is er een woord- en communiedienst, voorgegaan door gebedsleider Peter Verstappen.

Vieringen:

 • Dagelijks om 8.30 u. door de paters van Scheut.
 • Zondag om 11.30 u. en om 12.30 u.

Vieringen:

 • Zondag om 10.30 u.
 • Woensdagvoormiddag (viering in de weekkapel).

Vieringen:

 • Zondag om 10.00 u. (eucharistieviering, de tweede en vierde zondag van de maand).

Via onderstaande link krijg je een overzicht van de locaties/adressen van de verschillende kerkgebouwen in de pastorale eenheid Heilige Christoffel. 

Sacramenten & diensten

Je kind laten dopen, is het toevertrouwen aan Gods bescherming en liefde. Meer info.

De Eerste Communie is in de katholieke kerk een feestelijke stap in de zogenaamde initiatie. Uitgangspunt is dat je een weg hebt af te leggen om thuis te komen in de kerk. Meer info.

Het vormsel bekrachtigt het doopsel. Meer nog: het vormsel bekrachtigt en ontvouwt de Geest die in het doopsel gegeven werd. Meer info.

Het huwelijk is het samenleven toevertrouwen aan Gods liefde en vragen  om Zijn zegen over een relatie. Die relatie wordt afgestemd op Gods onvoorwaardelijke liefde voor iedere mens. Meer info.

Waar men elkaar nieuwe kansen geeft, kunnen mensen herbeginnen. Op bepaalde ogenblikken in hun leven hebben mensen nood aan vergeving en verzoening. Meer info.

Het sacrament helpt de zieke om te vertrouwen op God en om van daaruit het lijden te dragen. Meer info.

Het gaat in de liturgie steeds om de levende dialoog en ontmoeting tussen God en zijn Volk. Meer info.

#Tijd voor Schepping

Van 1 sept. tot 4 okt. is er weer volop kans om het mooie geschenk van de schepping, die God aan onze zorg heeft toevertrouwd, te vieren. Ook kunnen we verder stappen zetten om te leven rekening houdend met de draagkracht van de aarde. Het materiaal dat Ecokerk hiervoor aanmaakt, met een bijhorende campagne en affiche, stelt Ecokerk Bisdom Antwerpen graag aan je voor. Ook IJD is mee van de partij, want hun nieuwe jaarwerking staat in het teken van duurzaamheid en ecologie.
De voorstellingsmomenten zijn: 4 juni van 19.30 u. tot 21.00 u. op het Theologisch en Pastoraal Centrum, Groenenborgerlaan 149, Antwerpen OF 5 juni van 14.00 u. tot 15.30 u. in het vicariaatshuis, Kapellebaan 30, Zandhoven. Maak jij dit jaar mee #tijd voor schepping? Meld je komst: attent@bisdomantwerpen.be

P.E.Team en de werkgroepen

De leden van het team zijn geen afgevaardigden van de verschillende geloofskernen of parochiekernen. Het zijn personen die over de nodige kwaliteiten beschikken om leiding te geven en de verantwoordelijkheid voor een bepaald deelgebied kunnen dragen. Zowel individueel als samen moeten zij de pastorale eenheid op een passende en herkenbare wijze kunnen vertegenwoordigen. 

Vanuit een evangelische bewogenheid zoeken de teamleden samen met de leden van de werkgroepen en de geloofskernen binnen de pastorale eenheid naar wegen om Gods Blijde Boodschap tussen mensen gestalte te geven. Zij hebben daarbij een bijzondere aandacht voor deze plekken waar die boodschap nog niet ten volle doordringt als goed nieuws voor iedere mens. Zij geven hiermee gestalte aan de oproep van Paus Franciscus om te gaan naar de rand van de samenleving, waar zieken, armen en vele anderen wachten op een woord van hoop, een teken van liefde. 

Team

Getuigenissen

De Boodschap van het Evangelie krijgt maar betekenis wanneer ze ook daadwerkelijk ervaren kan worden op belangrijke sleutelmomenten in ons leven. Een doopsel, eerste communie, vormsel, huwelijk, begrafenis... : wie kan beter deze indringende beleving van het Evangelie onder woorden brengen, dan zij die dit moment effectief hebben meegemaakt?

None view choose

Foto's

"Een beeld zegt soms meer dan duizend woorden." Hieronder vind je een selectie van foto's van verschillende initiatieven, evenementen, organisaties, vieringen enz. binnen onze pastorale eenheid. 

Pastorale eenheid Heilige Christoffel

Startviering

Plussers Deurne

Startactiviteit

Plussers Deurne

Plussers - en catechese weekend

Nieuws uit het bisdom & de wereldkerk

De Heilige Christoffel, de Christusdrager, was iemand die mensen 'over de grenzen heen' droeg. Als pastorale eenheid stopt onze betrokkenheid en engagement niet aan de grenzen van Deurne en Borgerhout, maar kijken we graag verder. Met z'n allen maken we deel uit van een groter geheel. In eerste instantie ons bisdom, maar ook de grotere wereldkerk. Een diverse wereldkerk die een gezicht krijgt zowel binnen onze pastorale eenheid, maar ook daarbuiten. 

MEDEDELING VOOR HET VIEREN VAN ALLE PUBLIEKE EREDIENST VANAF ZATERDAG 24 OKTOBER

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Door het snel stijgend aantal corona besmettingen en de rode kleur waarin ons land verkeert,  heeft de regering vanmorgen 23 oktober 2020 nieuwe en strengere maatregelen voor verschillende sectoren uitgevaardigd. Het is de bedoeling om waar mogelijk het aantal aanwezige personen tot maximaal 40 te beperken,  zoals de regering begin deze week al heeft beslist en meegedeeld. Wij steunen de opzet van de regering om de curve van dagelijkse besmettingen zo spoedig mogelijk te doen dalen. Ook wij pleiten ervoor om in de komende weken zo veilig mogelijk met elkaar om te gaan en het aantal aanwezigen opnieuw te beperken, met name in het kerkgebouw. Onze samenleving heeft deze gemeenschappelijke inspanning nu nodig.

Tegelijk heeft de regering vanmorgen beslist om het bestaande protocol voor de erediensten nog een maand te laten doorlopen.  Dit betekent dat volgens het geldende protocol maximaal 200 personen kunnen blijven deelnemen aan een kerkelijke viering, op voorwaarde uiteraard dat zij de afstand van 1,5m en alle andere veiligheidsvoorschriften onverminderd blijven respecteren. Deze verlenging geldt tot en met donderdag 19 november 2020, wanneer een nieuwe evaluatie zal plaatsvinden. Zie: https://www.kerknet.be/bisschoppenconferentie/artikel/draaiboek-katholieke-kerk-hervatting-publieke-vieringen-1102020?microsite=223 

Voortgaande op het ministerieel besluit van 18 oktober 2020 waarin werd opgedragen om vanaf zaterdag 24 oktober het aantal aanwezigen in de kerk te beperken tot maximaal 40 personen,  hebben de bisschop en de medewerkers van het bisdom Antwerpen alle pastorale eenheden gevraagd om zich terdege op deze aangekondigde situatie te willen voorbereiden, met name voor de vormselvieringen op 24 en 31 oktober, de eerste communievieringen op 25 oktober en de zondag- of weekdagvieringen vanaf zaterdag 24 oktober (zie: https://www.kerknet.be/bisdom-antwerpen/artikel/mededeling-van-de-bisschop?microsite=203).

We gaan ervan uit dat de afspraken die ondertussen zijn gemaakt in opvolging van de communicatie van de voorbije dagen alsook de daarmee samenhangende praktische schikkingen overeind blijven. Het aantal aanwezigen beperken tot max. 40 personen is ongetwijfeld de veiligste keuze wat corona betreft.  Wanneer een pastorale eenheid evenwel wenst terug te keren naar de oorspronkelijke planning met maximaal 200 aanwezigen in de eredienst en dit organisatorisch opnieuw kan herschikken, dan is dat wettelijk toegestaan. Dit geldt zowel voor de vormselvieringen (met ongeveer 30 vormelingen) en de eerste communievieringen, als voor de gewone zondags- en weekdagvieringen. Kortom: een terugkeer naar de oorspronkelijke planning is wettelijk toegestaan, maar is geenszins een verplichting, gelet op de bijzonder ernstige situatie waarin het land verkeert. Wie de voorbije dagen de vormselviering heeft herschikt voor opeenvolgende groepjes van ongeveer 10 vormelingen, kan zich om goede redenen daaraan houden. 

De bisschop en zijn medewerkers wensen nogmaals ieder te danken voor alle extra inspanningen en onvoorziene wendingen – bovenop het al sterke “gewone” pastorale engagement – die deze moeilijke coronatijden met zich meebrengen.   

Bekijk de videoboodschap van onze bisschop: >> KLIK HIER <<
Meer informatie en eventuele antwoorden op veel gestelde vragen kan u binnenkort terugvinden op onze “Ad Valvas en F.A.Q-pagina”
Voor (dringende) vragen omtrent de praktische gevolgen van deze richtlijnen kan men terecht op:
het vicariaat Kempen (tel. 03/500.00.18) of het vicariaat Antwerpen (tel. 0465/03.16.52)