Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuwsbrief 5 februari 2021

Het Licht van Betlehem is aangekomen!
Op 31 januari ontvingen we op feestelijke wijze het Licht van Betlehem in ons midden. In de loop van de veertigdagentijd zal het licht zich verder verspreiden over al onze geloofs- en parochiekernen. Klik hier voor meer info over het Licht van Betlehem.
Heer, wij danken U om het licht dat Gij ons geeft
doorheen medemensen,
doorheen de vlam van deze kaarsen.
Mogen zij licht geven in donkere dagen.
Mogen zij vuur worden dat zuivert en helder maakt.
Mogen zij branden als een gebed doorheen de dag.
Mogen zij waken bij U in naam van wie ze laten branden.
Wil hen zegenen opdat zij ten volle mogen zijn wat van hen wordt verwacht:
licht, vuur, warmte, waakzaamheid.
Zo moge het zijn. Amen.
 
Begin van de Veertigdagentijd
Zoek je suggesties voor aswoensdag, lees dan deze brief van onze bisschop. 

"Met een askruisje beginnen gelovigen aan deze belangrijke periode in de kerkelijke kalender. Daarvoor deze suggesties. De voorganger plaatst geen kruisje op het voorhoofd van de gelovige, maar strooit wat as op het hoofd van de gelovige."

Als alle kleur en geur verdwenen is
en ’t minste teken van leven
in de palmtak er niet meer is
vertrouw hem dan toe
aan het vuur en maak met zijn as
een kruisje waarmee je laat zien
dat voor jou geloven verder gaat.

Antoon Vandeputte

In de veertigdagentijd vind je een bezinnend aanbod
via de online retraite Het licht van uw gelaat, alsook op de bisdompagina.
Delen doet goed, nu meer dan ooit. De campagne van Broederlijk delen vind je hier

We houden jullie op de hoogte als er een vastenconferentie doorgaat online.
Laten we meewerken aan de vaccinatiecampagne tegen het coronavirus. Veel mensen hebben nog vragen en zoeken informatie om hun angst te overwinnen. Campagnemateriaal vind je hier.

'Antilichamen tegen het virus van de onverschilligheid'

De bisschoppen van ons land gaan aan de slag met resultaten van de bevraging ‘Kerk in en na corona’.  Je leest er meer over op kerknet. De bisschoppen nodigen ons uit te blijven getuigen van de hoop, van onderscheidingsvermogen en van creativiteit.
Labels