Overslaan en naar de inhoud gaan
Paul Bistiaux
Teamlid en verantwoordelijke werkgroep financiën en materieel beheer
Contact Info
Opleiding

Als verantwoordelijke voor het financieel en materieel beheer probeer ik zorg te dragen voor de coördinatie van de materiële en financiële middelen binnen de pastorale eenheid en verantwoording dragen naar de diverse controlerende instanties. Concrete taken kunnen zijn: zorg dragen voor goed financieel beheer, opstellen begroting, voorzien in behoeften op korte en middellange termijn, met oog voor duurzame en ethische aspecten; een beleid uitvoeren dat garant staat voor een gezonde financiële en materiële toekomst voor de pastorale eenheid; bewaken van alle wettelijke en kerkelijke verplichtingen; faciliteren van samenwerking en coördinatie met kerkraad en centraal kerkbestuur; op basis van de input van het hele team een begroting uitwerken die ter goedkeuring kan worden voorgelegd aan de toezichthoudende instanties...