Niemand kan op zijn eentje christen zijn, zeker nu we niet langer leven in een christelijke maatschappij.
Christen zijn we maar in verbondenheid met andere christenen en vooral met Jezus zelf.

 1. Blijde Boodschap
  Parochie: René Heylenstraat 1, 2100 Deurne, 0496 32 87 58
  Kerk: Van Cortbeemdelei 194, 2100 Deurne
  Viering: zondag 10u.
 2. Heilige Familie
  Parochie: René Heylenstraat 1, 2100 Deurne, 0486 82 57 15
  Kerk: Van Dornestraat 156, 2100 Deurne
  Viering: zondag 11.30u. en 12.30u., weekdagen 8.30u.
 3. OLV Altijddurende Bijstand
  Parochie: Merksemsesteenweg 30, 2100 Deurne, 03 324 22 13
  Kerk: Merksemsesteenweg 40, 2100 Deurne
  Viering: zondag 10u.

In sommige regio’s is het bestaande pastorale netwerk zo dun of vaag geworden, dat de pastorale eenheid het best meteen kan inzetten op nieuwe initiatieven van evangelisatie of christelijke gemeenschapsvorming. Dat laatste geldt bijvoorbeeld voor de brede rand van Antwerpen, waar een volledig andere bevolking is komen wonen en de verkondiging van het Evangelie opnieuw moet beginnen.

Mgr. Johan Bonny. Visietekst ‘De pastorale eenheid in het Bisdom Antwerpen’ Tweede herwerkte uitgave

 1. Sint-Fredegandus
  Parochie: Lakborslei 31, 2100 Deurne, 03 322 51 66
  sintfredegandus.be
  Kerk: Lakborslei, 2100 Deurne
  Viering: zondag 10.30u. (derde zondag woord- en communiedienst)
 2. Sint-Paulus
  Parochie: Jan Peetersstraat 24, 2100 Deurne, 0475 74 59 45
  Kerk: Jan Peetersstraat 24, 2100 Deurne
  Viering: zondag 10u. (eucharistie of woord- en communiedienst)
 3. Emmanuel (Heilig Hart- en Sint-Rumolduskerk)
  Parochie: Ter Rivierenlaan 92, 2100 Deurne, 03 324 08 25
  Kerk Sint-Rumoldus: Ter Rivierenlaan 84-90, 2100 Deurne
  Viering: zondag 10u.
  Kerk Heilig Hart: Schotensesteenweg 167, 2100 Deurne
  Viering: zondag 11.15u.
 1. Sint-Rochus
  Parochie: Sint-Rochusstraat 79, 2100 Deurne, 03 321 07 82
  st-rochus.be
  Kerk: Sint-Rochusstraat 79, 2100 Deurne
  Viering: zondag 8.30u en 9.30u, zaterdag 18u., weekdagen 8u.
 2. Heilige Pius X
  Parochie: Sint-Rochusstraat 79, 2100 Deurne, 03 321 07 82
  st-rochus.be/parochie/pius-x/
  Kerk: Corneel Franckstraat 25, 2100 Deurne
  Viering: zondag 11.15u.
 3. Heilige Lodewijk Van Montfort
  Parochie: De Sevillastraat 122, 2100 Deurne, 03 321 26 27
  google.com/site/parochiesdeurnezuid/lodewijk-van-montfort
  Kerk: De Sevillastraat 89, 2100 Deurne
  Viering: zondag 9.30 uur (vierde zondag woord- en communiedienst)
 4. Sint-Jozef
  Parochie: Boekenberglei 217, 2100 Deurne, 03 321 28 06
  google.com/site/parochiesdeurnezuid/sint-jozef
  Kerk: Boekenberglei 211, 2100 Deurne
  Viering: zondag 11.45 uur (tweede zondag woord- en communiedienst)
 1. Heilige Drievuldigheid
  Parochie: Wapenstilstandlaan 55, 2600 Berchem, 03 236 45 68, info@drievuldigheid.be
  drievuldigheid.be
  Kerk: Wapenstilstandlaan 57, 2600 Berchem
  Viering: zondag 10u. (vierde zondag woord- en communiedienst), derde zaterdag 18u. gezinsviering
 2. Sint-Franciscus-Xaverius
  Parochie: Collegelaan 36, 2140 Borgerhout, 03 236 48 67
  Kerk: Collegelaan 32, 2140 Borgerhout
  Viering: zondag 11.15u.
 3. OLV van het Heilig Hart
  Parochie: Te Boelaarlei 11, 2140 Borgerhout, 03 314 02 71
  Kerk: Te Boelaarlei 11, 2140 Borgerhout
  Viering: zondag 10u., zaterdag 7.30u. en 17u., weekdagen 7.30u en 19u.

Laten we niet vergeten dat de Kerk
altijd moeilijkheden ondervindt,
altijd crisismomenten doormaakt;
dat komt omdat ze leeft.
Levende dingen gaan door crisissen;
alleen doden zitten nooit in een crisis.

Paus Franciscus