TROUWEN VRAAGT VOORBEREIDING
Er komt heel wat kijken bij de voorbereiding van een huwelijk: uitnodigingen, huwelijkslijst, fotograaf regelen, zaal…en al deze materiële dingen vragen heel wat overleg. Maar je voorbereiden op je huwelijk wil ook zeggen verder zuurstof geven aan je relatie, stilstaan bij het levenslang engagement, …We dragen allemaal onze eigen rugzak mee en willen wij samen met elkaar de top bereiken en genieten van het uitzicht, dan moeten wij verder de weg gaan, mekaars lasten dragen, samen de weg zoeken, open staan voor verrassingen…

Als kerkgemeenschap willen wij verloofden de kans geven hierbij stil te staan. Wij verwachten het zelfs van hen. Velen komen met lood in de schoenen naar deze ontmoetingen, maar zijn vaak al even verrast van de gemoedelijkheid wanneer het ijs gebroken is. We diepen verschillen thema’s uit en communicatie is hierbij wel het sleutelwoord.

Elke ontmoeting wordt geleid door één of meerdere koppels. Deze zijn zeker geen modelkoppel. Zij willen samen met de andere koppels even tochtgenoot zijn en zelf ook getuigen hoe het in hun relatie eraan toe gaat. Zonder enige pretentie, maar vanuit het eigen leven en christelijke overtuiging.

HUWELIJKSAANVRAAG
Uw aanvraag om datum en uur van het huwelijk af te spreken en de nodige formaliteiten te vervullen doe je best goed op voorhand. Liefst 6 maanden voordien. Hiervoor kan je terecht in onze secretariaat : info@heiligechristoffel.be

BELOFTEVIERING
Mensen die elkaar gevonden hebben, en met elkaar door het leven willen gaan, maar niet voor de kerk kunnen of willen trouwen, kunnen evengoed bij ons terecht. Wij willen samen vieren rond de bewuste keuze van deze twee mensen en willen hun relatie zegenen. In onze parochie heet deze viering ‘een belofteviering’. De voorbereidingen zijn zoals hierboven beschreven bij een huwelijk : tijdig het secretariaat contacteren, een relatiedag volgen, een gesprek met de voorganger. De viering wordt opgebouwd in overleg met de voorganger.