Sommigen zeggen dat het huwelijk niet meer van deze tijd is, dat de tijden er niet naar zijn om het avontuur van het huwelijk aan te gaan. En zeker, het is een avontuur, een groot avontuur. Of, zoals Franciscus het zegt: “Het is een reis die inzet vraagt, soms moeilijk, soms ingewikkeld, maar de moeite waard om ervoor te gaan”. Om te trouwen, net zoals om op reis te gaan, moet je je goed voorbereiden. En begrijpen dat het huwelijk niet alleen een ‘sociale’ daad is; het is een roeping die uit het hart komt.

De aanvraag tot het huwelijk stellen jullie bij voorkeur, en indien mogelijk, ongeveer één jaar voor de geplande huwelijksdatum. Jullie nemen hiervoor contact op met de het secretariaat, ook als jullie willen huwen in een andere parochie.

Huwelijksvoorbereiding

De inhoudelijke stappen die gezet worden in het voorbereidingstraject:

  1. de betekenis en invulling van christen-zijn vandaag (Geloven)
  2. de betekenis en invulling van een christelijk huwelijks- en gezinsleven (Trouwen)
  3. de voorbereiding van de huwelijksliturgie (Vieren).

Liefde is …

‘Liefde is … elkaars binnenkant beluisteren’ reikt een waaier aan gespreksvragen aan, die kunnen helpen om te bouwen aan een leven gevende, duurzame en respectvolle liefde. Ze zijn geformuleerd als vragen aan ‘mij’ over mij-en-jou, om er nadien met elkaar over uit te wisselen. Ze zijn verdeeld over tien thema’s en kunnen in willekeurige volgorde besproken worden.

“Het huwelijk is een kostbaar teken want ‘als man en vrouw het sacrament van het huwelijk vieren, “weerspiegelt” God zich als het ware in hen. Hij doordringt hen met zijn merkteken en met het onuitwisbare karakter van zijn liefde. Het huwelijk is de icoon van Gods liefde voor ons’”.
Paus Franciscus, Amoris Laetitia °11

8 pauselijke relatietips

1. Vier Valentijn

De christelijke ervaring van het huwelijk maakt blij en werkt aanstekelijk. Je moet geen gelegenheid laten voorbijgaan om die vreugde te vinden en te beleven, zegt de paus. Ik denk bijvoorbeeld aan Valentijn. De markt is snel om daar de kansen van in te zien. Waarom de kerk niet? Valentijn is een goed moment om stil te staan bij jullie liefde.

2. Toon je kwetsbare kant als je gaat daten

Veel koppels trouwen zonder elkaar echt te kennen, schrijft de paus. Dat komt omdat ze zich tijdens het daten sterker voordoen dan ze zijn en hun kwetsbaarheid verbergen. Pas wanneer je dat wel durft te doen, geef je de ander de kans om jou echt te kennen en lief te hebben.

3. Verlies je niet in de details van je huwelijksfeest

De paus schrijft: Lieve verloofden, laat je niet verslinden door gewoontes en uiterlijkheden. Wat echt belangrijk is op je huwelijksfeest, is de liefde die jullie verenigt en die versterkt en geheiligd wordt door de genade. Kies veeleer voor een bescheiden feest, waar de liefde voorgaat op al de rest. De paus herinnert koppels eraan dat het feest niet de kroon op hun werk is, maar pas het begin ervan.

4. Geef elkaar een ochtendzoen

Ontwikkel je eigen rituelen als koppel, raadt Franciscus aan. Die brengen een gevoel van stabiliteit en veiligheid teweeg. Geef elkaar bijvoorbeeld altijd een ochtendzoen. Zegen elkaar ’s avonds. Wacht elkaar op ’s avonds bij het thuiskomen. Breek de dagelijkse sleur met een feest nu en dan. Feest mee met de brede familie en vier blijde ervaringen. 

5. Na een ruzie

Nog een pauselijke tip: Leg een ruzie bij voor de zon weer opgaat. Moet je daarvoor op je knieën gaan? Nee, hoor. Een kleine geste is genoeg, een streling, zonder woorden. Maar ze moet welgemeend zijn, vol verlangen om goed te doen voor de ander. De liefde kent geen rancune, wel vergeving.

6. Schone schijn?

Naar buiten toe moet je altijd de mooiste kant van jullie relatie tonen, vindt de paus. Pleit hij voor de schone schijn? Nee, dat is belangrijk omdat het een innerlijke houding weerspiegelt. Het gaat er niet over dat je doet alsof je relatie of gezin geen moeilijkheden kent, maar wel dat je die zwakheden en mislukkingen niet uitvergroot. Elke relatie is een complexe mengeling van licht en schaduw.

7. Kijk elkaar in de ogen

Vaak geraakt een relatie in crisis als partners stoppen elkaar (lang) in de ogen te kijken. Dan hoor je uitspraken als: Mijn man ziet me niet staan, het lijkt wel of ik onzichtbaar ben voor hem. Of: Kijk toch eens naar mij als ik spreek, alsjeblief! Of nog: Nu we kinderen hebben, kijkt mijn vrouw alleen nog naar hen om. Het lijkt alsof ik niet meer besta voor haar. Blijf elkaar contempleren, schrijft de paus.

8. Drie sleutelwoorden: alsjeblief, dank je wel en sorry

Wees niet gierig met deze 3 sleutelwoorden, stelt paus Franciscus voor. Waar partners ze geregeld en op het juiste moment gebruiken, kan de liefde groeien. Het woord alsjeblief toont een houding die niet aanvallend is. Dank je toont een houding die niet egoïstisch is. En sorry maakt vrede en vreugde mogelijk na een breuk. Geen enkele liefdesrelatie is perfect, tenzij die van God. Liefde is als een goede wijn die moet rijpen.

FAQ