Een pastorale eenheid bestaat niet enkel uit een aantal parochies. Ze omvat ook tal van andere kernen van christelijk leven en engagement, die we onder de naam ‘geloofskernen’ samenbrengen. Scholen, jeugdbewegingen, woonzorgcentra, ziekenhuizen, sociale of diaconale initiatieven: zij behoren tot het brede weefsel van de christelijke gemeenschap.

Mgr. Johan Bonny. Visietekst ‘De pastorale eenheid in het Bisdom Antwerpen’ Tweede herwerkte uitgave

 

Jeugdbewegingen

88° Pius X Scouts en Gidsen
(Deurne-Zuid, Pius X)

17 BSB – 1 GGB Eenheid Prins Albert
(Deurne-Zuid)

Chiro Icarus
(Deurne-Zuid, Sint-Rochus)

Chiro Josto
(Deurne-Zuid)

KSA Xaverius
(Borgerhout, Xaverius)

30° Prins Boudewijn Scouts en Gidsen
(Borgerhout, Heilige Drievuldigheid)

Chiro Frelus
(Deurne-Centrum, Sint-Fredegandus en Sint-Paulus)

49°/80° Sint-Bernadette Scouts en Gidsen
(Deurne-Noord, Emmanuelparochie)

7° Sint-Aleydis Scouts en Gidsen
(Deurne-Noord, Emmanuelparochie)

Chiro Feniks
(Deurne-Noord, OLV Bijstand en H. Familie)