Een pastorale eenheid bestaat niet enkel uit een aantal parochies. Ze omvat ook tal van andere kernen van christelijk leven en engagement, die we onder de naam ‘geloofskernen’ samenbrengen. Scholen, jeugdbewegingen, woonzorgcentra, ziekenhuizen, sociale of diaconale initiatieven: zij behoren tot het brede weefsel van de christelijke gemeenschap.

Mgr. Johan Bonny. Visietekst ‘De pastorale eenheid in het Bisdom Antwerpen’ Tweede herwerkte uitgave