De werkgroep Financiën en Materieel beheer

  • intervisie rond financiële vraagstukken
  • implementatie vormgeven van richtlijnen vanuit de Stichting Vicariaat Antwerpen

 

Contact: Paul Bistiaux

paul@bistiaux.com
0475 75 51 71

Opdracht vanuit visietekst van bisdom Antwerpen (download document _ stuk uit de visietekst)