Langs deze weg willen we jullie graag uitnodigen voor een startmoment voor de ouders van vormelingen. Alle gedoopte jongeren die in 2011 geboren zijn komen in aanmerking. Om dit feest ten volle te laten gebeuren, is het belangrijk om vooraf vormselcatechese te volgen.

De vormselcatechese is in volle vernieuwing: waar er vroeger in iedere parochie een catechesewerking was, wordt er nu samengewerkt met alle dertien parochies onder de noemer Pastoral eenheid Heilige Christoffel. Er is nu op twee plaatsen in Deurne en Borgerhout extra muros (buiten de Ring) nog een catechesewerking.

Meer info in onderstaande brief

brief voor aanmelden vormsel 2022-2023

heiligechristoffel.be/vormsel