Pasen en Pinksteren
Zoals wij in ons leven en in de geschiedenis herhaaldelijk Pasen vieren om de betekenis ervan elk jaar beter te begrijpen, zo moet ook ons geloof het paasmysterie van dood en verrijzenis opnieuw doormaken.

“De verrijzenis is geen ‘happy end’, maar een uitnodiging en een uitdaging.”

De donkere nachten van het geloof, die de mystici zo goed kennen, fungeren als de schooltijd waarin ons geloof tot rijping komt. We moeten niet bang zijn voor de momenten waarop ons geloof aan het kruis van de twijfel wordt genageld, wanneer het afdaalt in de hel, overspoeld door pijn en verlatenheid en wanneer sommige uitdrukkingsvormen van ons geloof verdorren en ten grave worden gedragen. Soms spreekt God in een pinksterstorm, soms in een stille, nauwelijks hoorbare bries, zoals tot Elia op de berg Horeb (1 Kon 19,12).