De afgelopen 5 jaar zagen er wat anders uit voor de 88ste scouts Pius X, ze hebben namelijk hun volledige lokaal afgebroken en een totale nieuwbouw in de plaats gezet. Volgens de planning gingen de nieuwe lokalen klaar zijn rond de paasvakantie van 2021 maar corona en andere hindernissen hebben ervoor gezorgd dat het project langer duurde. We schrijven nu mei 2022 en de scouts kan de lokalen al gebruiken maar de afwerking is nog niet volledig klaar. Het bouwteam verwacht om in september 2022 volledig te kunnen opleveren.

Wie graag een kijkje binnen wil nemen, is welkom op zondag 18 september 2022 op de jaarlijkse overgang.