Ook de ziekenzalving is een sacrament, bedoeld om te ontvangen in aanwezigheid van de biddende kerkgemeenschap, al kan het door omstandigheden ook in intieme kring.
Een of enkele malen per jaar vinden in heel wat parochies vieringen met ziekenzalving plaats, vaak in samenwerking met verenigingen zoals Ziekenzorg en Okra.

Het sacrament sterkt en heelt de zieke of oudere in zijn of haar kwetsbaarheid.

De priester brengt de heilige olie (chrisma) aan op het voorhoofd en op de handen met de woorden:

Moge onze Heer Jezus Christus door deze heilige zalving
en door zijn liefdevolle barmhartigheid u bijstaan
met de genade van zijn Heilige Geest.
Moge Hij u van zonden bevrijden,
u heil brengen en verlichting geven. 

De ziekenzalving is dus veeleer een sacrament voor zieken en ouderen dan voor stervenden (in tegenstelling tot de vroegere praktijk).
Iemand kan in het leven meer dan één keer de ziekenzalving ontvangen, tot vlak voor zijn/haar dood.

Voor een ziekenzalving hebt u een priester nodig, een ziekenzegening kan door elke pastor worden gegeven.