Welkom bij de pastorale eenheid H. Christoffel

Omdat de Kerk een familie is van broers en zussen in Jezus Christus, geloven we in de meerwaarde van samenwerking.
Daarom blijven we ook zoeken naar wegen van verbinding, al is daarvoor extra tijd en creativiteit nodig.
Mgr. Bonny. Beleidstekst Pastorale eenheden

  • Pastorale eenheidsteam
  • Werkgroep liturgie en gebed
  • Werkgroep verkondiging en catechese
  • Werkgroep diaconie en solidariteit
  • Werkgroep financiën en materieel beheer
  • Werkgroep gemeenschapsopbouw
  • Parochiegemeenschappen
  • Ons netwerk