Tweede Werelddag van Grootouders en Senioren op zondag 24 juli

Paus Franciscus roept families en parochies wereldwijd op om ouderen te waarderen.

Ontdek pastorale oriëntaties, liturgische suggesties, activiteiten.

Thema: ‘Ze dragen nog vrucht als ze oud zijn’ (Psalm 92,15)

 

Heer, ik dank U

voor de zegen van een lang leven,

want allen die hun toevlucht zoeken bij U,

kunnen erop vertrouwen

dat hun leven altijd vruchten draagt.

Heer, schenk mij vergeving

wanneer ik mij ontgoocheld neerleg bij de feiten,

en verlaat mij niet

wanneer mijn krachten afnemen.

Leer mij hoopvol uitzien

naar de toekomst die Gij mij schenkt,

naar de zending die Gij mij toevertrouwt

en laat mij U loven zonder eind.

Laat mij uw revolutie van de tederheid vormgeven

door liefdevol zorg te dragen voor mijn kleinkinderen

en voor alle kinderen die bij U hun toevlucht zoeken.

Heer, bescherm paus Franciscus

en laat uw Kerk de wereld verlossen van eenzaamheid.

Leid onze stappen op de weg van vrede.

Amen.