De werkgroep Verkondiging en catechese

 • houdt het overzicht van de verschillende catechesewerkingen en faciliteert de onderlinge samenwerking.
 • verspreidt mee de diocesane en parochiale initiatieven tot geloofsverkondiging en –verdieping voor eenieder.
 • reflecteert rond de kwaliteit van de catechese en stimuleert een missionaire cultuur in onze pastorale eenheid, op kortere en langere termijn.

Contact: Inge Provoost
Joeri_inge@hotmail.com
0479 43 38 18

Leden:

“Catechisten voelen, vanuit het vieren van de eucharistie, een steeds groter verlangen om als verkondigers het geloof over te brengen. We moeten in het hart van de catechese de nadruk blijven leggen op de boodschap: de verrezen Jezus Christus houdt van jou en laat je niet in de steek!”
Paus Franciscus

Levenslange vorming in geloof

“Men wordt niet als christen geboren, men moet het worden”, schrijven de Belgische bisschoppen in een verklaring over catechese van september 2006. Geloven is een proces en is nooit af, wij zijn altijd leerlingen die onderweg zijn.

Check onze verdiepingspagina.

Luc Aerens vermeldde reeds enige tijd geleden in De catechese van de weg 7 overgangen voor deze “transformatie”, geciteerd in Mensen vormen voor morgen (p. 107-108):

 • Van een catechese voor kinderen naar een catechese voor allen
 • Van een catechese per leeftijdsgroep naar een intergenerationele catechese
 • Van een sacramentencatechese naar een catechese als een permanent op weg gaan
 • Van een catechese door uitleg naar een catechese door deelname
 • Van een thematische catechese naar een geïntegreerde catechese
 • Van een catechese waarbij enkele catechisten verantwoordelijk zijn, naar een catechese toevertrouwd aan de verantwoordelijkheid van de gemeenschap
 • Van een verplichte catechese na inschrijving naar een permanente vrijwillige catechese

De perspectiefwissel in de catechese biedt de kans om de kerk te herontdekken als een christelijke gemeenschap die al haar leden tot een volgroeid geloof in Jezus Christus wil brengen (als een catechumenale gemeenschap). Ze wil al haar leden van de gemeenschap, kinderen, jongeren, volwassenen en ouders, kansen op geloofsgroei bieden, en werkt daarom met gemeenschappelijke, intergenerationele catechetische formules die voor iedereen openstaan.

Verkondiging en evangelisatie

 • Geroepen om NAAR BUITEN TE TREDEN
  Het is van belang om iedereen bekwaam en mondig te maken om het geloof in woord en daad te verkondigen. Hoe kunnen we elkaar hierbij helpen? Hoe kunnen we anderen daarbij ondersteunen?
 • Bewogen en gedreven door de GEEST
  We spreken en handelen niet ‘in eigen naam’ of ‘uit zichzelf’. Zoals de apostelen worden wij gedreven door Gods Geest. Wie of wat heeft jouw engagement voor onze Kerk ‘wakker gemaakt’? Op welke wijze zet de Heilige Geest jou telkens opnieuw in beweging?
 • Niet zonder WEERSTAND
  Wie in woord of daad verkondigt, zal steeds te maken krijgen met tegenstand en kritiek. Met welke weerstanden word jij geconfronteerd? Met welke weerstanden wordt jullie pastorale eenheid of jullie pastorale / spirituele dienst geconfronteerd? Hoe kunnen we ‘op een constructieve wijze’ omgaan met deze tegenstand of kritiek? Hoe kunnen we elkaar steunen en bemoedigen wanneer weerstand ons treft?
 • Verkondigen als LEVENSWIJZE
  Christenen zijn ‘mensen van de weg’. Ze staan open voor wie en wat op hun weg komt. ‘Verkondiging’ gaat niet zozeer over WAT er gezegd wordt, maar veeleer over een levenswijze, een manier om in het leven te staan. Waar en wanneer herken(de) jij zo’n openheid voor nieuwe mensen, nieuwe gedachten en nieuwe wegen in jouw geloofsleven? En in jouw pastorale eenheid of in jouw specifieke pastorale opdracht in het ziekenhuis, woon- en zorgcentrum, sociaal project, …? Hoe kunnen we elkaar ondersteunen om verder te groeien in deze ‘open levenshouding’?

 

Opdracht vanuit visietekst van bisdom Antwerpen (download document _ stuk uit de visietekst)