Een leven valt stil,
zoals een blad dat valt.
En God raapt het op…
Kris Gelaude

Afscheid in de kerk

Een geliefde persoon verliezen is een pijnlijk en ingrijpend gebeuren. Het afscheid raakt het hart van een gezin of van een familie. We vragen Gods liefdevolle zorg voor allen die rouwen en bidden dat de overledene mag thuis komen bij God, onze Vader.

Als christenen geloven wij in Jezus, de levende Heer. Zijn leven, dood en verrijzenis doen hopen en geloven
dat de dood niet het laatste woord heeft.

Tijdens de afscheidsviering klinkt de hoop en het geloof dat Gods liefde sterker is dan de dood. De liturgie geeft hieraan vorm in rituelen en symbolen, met muziek en zang, teksten en gebeden. Voor christenen is de dood immers niet het einde. Na onze dood mogen wij delen in de verrijzenis van Jezus. Een uitvaart in de kerk wil daaraan gestalte geven.

De uitvaartliturgie wordt gevierd in een woord- en gebedsdienst met ruimte voor persoonlijke accenten. De voorganger kan zowel een priester of diaken zijn of iemand die specifiek is opgeleid om voor te gaan bij een uitvaart.

In de brochure Gelovig afscheid vieren van de Bisschop van Antwerpen vindt u een aantal richtlijnen en suggesties die als doel hebben om de kwaliteit van de kerkelijke uitvaartliturgie in het bisdom Antwerpen te blijven verzekeren.

Zo gaan wij te werk

Bij een overlijden neemt u contact op met de begrafenisondernemer van uw keuze. De mogelijkheden van datum, uur en kerk worden afgesproken met de familie en onze uitvaartvoorgangers.
Na afspraak komt de voorganger bij u langs om het verloop van de viering te bespreken.
Een gebedswake op de vooravond van de kerkelijke uitvaart is mogelijk.

Tijdens een eucharistieviering volgend op de uitvaart wordt de overledene herdacht in de parochiegemeenschap.
Op Allerzielen (2 nov.) wordt u uitgenodigd voor een gebedswake. Dan mag u ook het kruisje van uw overleden familielid mee naar huis nemen.

Gebedsintenties

De familie kan een gebedsintentie of een jaargetijde aanvragen tijdens gebeds- of eucharistievieringen.
De bijdrage voor de parochie is €15,00.
Deze aanvragen kunnen gebeuren via het secretariaat.

Het verlangen van de overledene

Meestal zorgen de kinderen of de naaste familieleden voor de regeling van de uitvaart. Soms weten zij uit voorafgaande gesprekken welke uitvaart de overledene wenste, maar soms ook niet.  We willen iedereen uitnodigen om vooraf na te denken over de eigen uitvaart.
Wie wenst dat zijn of haar uitvaart plaats heeft in de kerk, zegt dit vooraf aan familie of vrienden.
Het kan goed zijn om de eigen voorkeur op papier te zetten voor de nabestaanden of zelfs in het testament te laten opnemen.

Rouwzorg

Voor volwassenen verwijzen we u graag door naar Rouwzorg Vlaanderen.
Voor kinderen en jongeren verwijzen we u graag door naar Lost&Co.

Borgerhout extra muros

Peter De Graeve
03 230 83 68
0474 59 52 34

Maggi Claessens
03 235 25 37
0473 32 05 00

Raymond Luyten, diaken
03 235 20 25
0486 49 20 21

Herman Van Dijck, priester (OLV vh H. Hart)
03 314 02 71

Deurne-Zuid

Fons Houtmeyers, priester (Sint-Rochus)
03 321 07 82

José Rombouts (St. Jozef)
03 321 28 06

Deurne Boven-Rivierenhof

Rit Hebbelinck, pastoraal werkster
03 271 17 39
0497 43 17 39

Zr. Maria Verhaert
0475 56 10 36

Pol Hendrix, priester (Sint-Fredegandus)
03 322 51 66