Samen dragen wij zorg voor de geloofsgemeenschap van de pastorale eenheid Heilige Christoffel.

 

We vertrekken vol enthousiasme vanuit de visie van onze pastorale eenheid.

Door het evangelie te leren verstaan, willen we ons de liefde van Jezus eigen maken. Zo kunnen we ons geloof authentiek, respectvol en in alle eenvoud beleven, voorleven en vrijmoedig uitdragen.

We nodigen iedereen uit om samen op pad te gaan. We scheppen ruimte waarin mensen elkaar in geloof ontmoeten met respect voor de tradities en dit in alle openheid.

Vanuit deze bezieling willen wij een gastvrij huis zijn met een eigen maatschappelijke stem die bijdraagt tot de groei van een barmhartige en solidaire samenleving waar liefde het sleutelwoord is.

Maandelijks op de 2e dinsdag van de maand komt het team samen voor overleg.
Wil je ons contacteren? Mail naar info@heiligechristoffel.be

“een leidinggevend team, dat borg staat voor een gemeenschappelijke pastorale visie en aanpak’: ze handelen in een geest van onderlinge solidariteit, verbonden in geloof en liefde, en steeds vanuit een gedeelde zorg voor het geheel; samen zijn zij verantwoordelijk voor de werking van de pastorale eenheid, zowel tegenover de gelovigen als tegenover de bisschop”
Mgr. Johan Bonny. Visietekst ‘De pastorale eenheid in het Bisdom Antwerpen’ Tweede herwerkte uitgave