weekdagen zaterdag zondag *woord- en communiedienst
Borgerhout-extra-muros
OLV van het Heilig Hart 7.30u. en 19u. 7.30u. en 17u. 10u.
Heilige Drievuldigheid 3e za, 18u. 10u.* 4e zondag
Sint-Franciscus-Xaverius 11.15u.
Deurne-Zuid
Sint-Rochus 8u. 18u. 8.30u. en 9.30u.
Heilige Pius X 17u. 11.15u.
Sint-Jozef 11.45u.* 2e zondag
Heilige Lodewijk Van Monfort 9.30u.* 4e zondag
Deurne-Centrum
Sint-Fredegandus 10.30u.* 3e zondag
Sint-Paulus 10u.* wanneer de pater niet kan
Sint-Rumoldus 10u.
Heilig Hart 17u. 11.15u.
Deurne-Noord
Heilige Familie 8.30u. 11.30u.
Blijde Boodschap 10u.
OLV Altijddurende Bijstand 10.30u.

Jubilea, gelegenheidsvieringen en vieringen van verenigingen
De mooie momenten vieren wij best met de hele gemeenschap, indien mogelijk in de zondagsviering. Om een persoonlijke toets te geven aan deze viering kan je best contact op nemen met ons secretariaat. Zij brengen u in contact met de voorganger van dienst.

Misintentie aanvragen
Tijdens de memento voor de overledenen in het eucharistisch hooggebed van de viering worden dan de naam/namen genoemd van de overledene(n) die speciaal wordt/worden herdacht tijdens die viering. Een misintentie kan ook een algemener karakter hebben (bv. mis uit dank, mis om genezing, mis voor een persoonlijke intentie, …), maar dat wordt doorgaans elders in de viering vernoemd en niet tijdens de memento voor de overledenen.
Een misintentie wordt minstens twee weken op voorhand aangevraagd bij het secretariaat. Kostprijs 15€

Misdienaars en acolieten
Misdienaars helpen de priester tijdens de eucharistievieringen. Maar ook tijdens een uitvaart, doopviering of huwelijk kan een misdienaar een handje toesteken. Je rol is dus niet onbelangrijk! Meer zelfs, misdienaars zijn onmisbaar! Door jouw hulp bespaar je de priester heel wat werk en geef je hem de tijd om de eucharistieviering nog beter te kunnen voorgaan.
De taak van een misdienaar is vrij eenvoudig. Je bent uiteraard heel de viering aanwezig om samen met de hele kerk te bidden, luisteren, zingen en te communie gaan. Als misdienaar heb je nog wat extra taken tijdens specifieke momenten. Zo rinkel je de bel wanneer mensen moeten rechtstaan, breng je de offergaven (het brood en de wijn) naar het altaar, draag je een kaars, maak je wierrook of sla je op de gong.
Heb je interesse of wens je meer info? Geef een belletje of stuur een mailtje naar:

Fabio De Souza Teixeira (pastoor)
fabiocicm@gmail.com
0492 22 76 20

https://youtu.be/L5GOszOOOgI

Lectoren
In de eucharistieviering vervult de lector een belangrijke functie. Een goed en helder voorgedragen lezing zet de gelovigen aan om werkelijk te luisteren. De lector verzorgt de inleiding, de schuldbelijdenis, de eerste en tweede lezing, de voorbeden, en mogelijks de bezinning na de communie.
Heb je interesse of wens je meer info? Geef een belletje of stuur een mailtje naar:

Fabio De Souza Teixeira (pastoor)
fabiocicm@gmail.com
0492 22 76 20

In de liturgie lezen we de Bijbel niet als een literair hoogstaand getuigenis van menselijke cultuur, noch als een geschiedenisboek met een reeks wetenswaardigheden uit lang vervlogen dagen. Voor christenen is de Schrift als een brief, waarin God zich tot ons richt: een boodschap van de Heer, een oproep om Hem te leren kennen. Het gaat er niet alleen over ‘toen’, maar evenzeer over ‘ons en nu’.

Koren en organisten