Contact: Anaïs Fayt
fayt.anais@gmail.com
0474 97 53 42

Pastoor Fabio De Souza Teixeira
fabiocicm@gmail.com
0492 22 76 20

Gemeenschappen in veelvoud en verscheidenheid
Vier keer per jaar wensen we een klankbordgroep samen te brengen in een parochieraad waar de verschillende gemeenschappen vertegenwoordigd zijn.

 • Clusters van parochiegemeenschappen
  • Borgerhout Extra Muros
   Contactpersoon (Plaatselijke kerngroep, PKG):
  • Deurne-Noord
   Contactpersoon (Plaatselijke kerngroep, PKG):
  • Deurne-Centrum
   Contactpersoon (Plaatselijke kerngroep, PKG):
  • Deurne-Zuid
   Contactpersoon (Plaatselijke kerngroep, PKG):
 • Interculturele gemeenschappen
  • Syrische gemeenschap
  • Portugeessprekende gemeenschap
  • Indonesische gemeenschap
  • Kroatisch-Bosnische gemeenschap

Onze kerkgemeenschap wordt steeds meer internationaal.
Gastvrijheid is een nieuw criterium van katholiciteit geworden.

Mgr. Johan Bonny. Visietekst ‘De pastorale eenheid in het Bisdom Antwerpen’ Tweede herwerkte uitgave

 • Jongeren
  • De heilige bende

Kerk en Leven (link)

Nieuwsbrief (link)

Opdracht vanuit visietekst van bisdom Antwerpen (download document _ stuk uit de visietekst