Doopsel, eucharistie en vormsel vormen samen de zogenoemde initiatiesacramenten: wie deze drie sacramenten heeft ontvangen, is volledig opgenomen in de katholieke kerk.

Aanvraagformulier doopsel, eerste communie en vormsel

DOOPSEL

Een kindje krijgen, mama of papa worden, is een bijzondere en overweldigende ervaring. Ouders ervaren hun kind vaak als het mooiste geschenk dat hun ooit is gegeven. Tegelijk is een kind krijgen een echte uitdaging. Ouders willen hun kind alles geven.

Waarom kiezen voor het doopsel in de Kerk?

Als ouders hun kindje laten dopen, vertrouwen ze het toe aan Gods bescherming en liefde. Ze beloven hun zoon of dochter Jezus Christus te leren kennen en hun kind een christelijke opvoeding te geven. Door het doopsel wordt hun kind opgenomen in de brede kerkgemeenschap, die zich mee verantwoordelijk voelt voor ieders groeien in geloof. Daarom laat men zich bij voorkeur dopen in de eigen parochiekerk. Het doopsel zegt, in de krachtige symbolen van water en licht, dat het kwaad en de dood niet zullen overwinnen.

Het doopsel is het eerste sacrament dat je kan ontvangen. Door dit sacrament word je christen, pas daarna kan je ook de andere sacramenten ontvangen. Het doopsel maakt iemand tot lid van de kerk.

Meer (praktische) info

Doopsel van oudere kinderen

Is je kind al wat ouder en wil je het alsnog laten dopen? Welkom!
Neem zeker even contact op, dan kijken we welk aangepast traject we kunnen gaan.
7-jarigen die gedoopt willen worden – vaak met het oog op hun eerste communie – nemen ook contact op met het secretariaat.

Volwassenen dopen – catechumenaat

Ben je al ouder dan 14 jaar, maar werd je als kind nooit gedoopt en wil je christen worden? Je bent welkom!
We gaan graag samen met jou op weg om kennis te maken met het katholieke geloof. Je kan hiervoor contact opnemen met het secretariaat.


EERSTE COMMUNIE

De eerste communie ligt in het verlengde van het doopsel en betekent dat men voor het eerst deelneemt aan de Eucharistie. Men zit voor de eerste keer aan de tafel van Jezus. Het woord ‘communie’ betekent gemeenschap. Meer nog dan een aanraking door God, is de communie een eenwording met Hem. Te communie gaan, vraagt dan ook een toegewijde houding. Het opstaan van je stoel en door de processiegang naar voren komen, is een betekenisvolle handeling. Net als het openvouwen van beide handen om de hostie te ontvangen. Het is een engagement om jezelf te geven zoals Jezus dat deed.
Ieder jaar ervaren wij hoe bijzonder het is voor een kind van zeven of acht jaar om voor het eerst volledig deel te nemen aan de eucharistie. Op die leeftijd zijn deze kinderen in staat om zich open te stellen voor de liefde van God en van Jezus die het brood breekt. Door een kind zijn eerste communie te laten doen, drukken de ouders uit dat ze het kind verder willen laten groeien in het christelijk geloof.

Anders dan het doopsel of het vormsel is de communie een sacrament dat je meer dan 1 keer kunt ontvangen. Meer zelfs, we beleven dit graag regelmatig, om echt te leven vanuit en naar de gemeenschap met God toe.

Meer (praktische) info

Waarom op zondag naar de mis gaan?
Wij christenen gaan op zondag naar de Mis om de verrezen Heer te ontmoeten, of beter: om ons door Hem te laten ontmoeten, naar zijn woord te luisteren, ons te voeden aan zijn tafel en zo Kerk te worden, dat wil zeggen zijn mystieke lichaam levend in de wereld.


VORMSEL

Niemand wordt als christen geboren. Christen zijn is een keuze die ieder voor zich moet maken. Niet één keer, maar telkens opnieuw, een leven lang.

Bij het vormsel zullen de kinderen hun doopbeloften zelf uitspreken. Ze gaan het engagement aan om Jezus te volgen in dienstbaarheid. De vormeling wordt daartoe gezalfd (gesterkt en gezonden) met chrisma, een geurige olie die gewijd wordt in de week voor Pasen in de kathedraal. Bij het vormsel zegt de bisschop of de bevoegde vormheer tot de vormeling: “Ontvang het zegel van de Heilige Geest, de gave Gods” en zalft hem hierbij met chrisma op het voorhoofd en onder handoplegging.
Hierdoor wordt een gedoopte gesterkt op zijn weg van christelijke initiatie: hij wordt verrijkt met de gave van de Heilige Geest en wordt verder met de Kerk verbonden. Dit sacrament wil hem geven om door woord en daad getuige te zijn van Jezus en het evangelie.

Meer (praktische) info

Wat is een sacrament?

Sacramenten worden in de katholieke Kerk omschreven als waarneembare en werkzame tekenen waarin God de mens raakt. Door handoplegging of het tekenen van een kruisje op het voorhoofd doet God zich fysiek voelen. Zo krachtig kan het ontvangen van een sacrament zijn! Toegediend aan een individu op een kantelmoment in het leven, kan een sacrament ook voor de geloofsgemeenschap een diepe ervaring zijn. Sacramenten worden gevierd in symboolrijke liturgieën, die haast iedere tastzin aanspreken. Sacramenten houden ook een opdracht in: zelf zichtbaar teken te worden van God.