Zit je kind in het tweede leerjaar of is het 7 jaar, dan kan hij/zij deelnemen aan de voorbereidingen voor de Eerste Communie. Met Eerste Communie vieren we dat je kind voor het eerst helemaal meedoet met de eucharistieviering. Hiermee zet het een volgend stapje na het doopsel. Toen werd je zoon/dochter opgenomen in de gemeenschap van de gelovigen of de kerkgemeenschap. Nu mogen ze ten volle de eucharistie beleven. Maar wat is dan die eucharistie? In de eucharistie vieren christenen dat God bij hen is, heel speciaal vieren ze dat door samen te komen, samen te bidden en te zingen en door te luisteren naar verhalen uit de bijbel en door het Brood van Leven te delen.

De eucharistieviering is niet alleen maar samen, gezellig vieren (wat zeker ook belangrijk is), maar is meer : mekaar als christenen ontmoeten en gesterkt worden om steeds meer van God te houden en dit uit te dragen.

Meer info over de werking vind je op de pagina van uw parochie.

De vraag tot inschrijving voor de eerste communie verloopt voor de hele Pastorale Eenheid via deze link of op het secretariaat.

Goed om weten

Om volledig te kunnen deelnemen aan de eucharistieviering en dus aan de eerste communie, vraagt dit om gedoopt te zijn. Om opgenomen te zijn in die grote gemeenschap van gelovigen. Indien dit nog niet eerder gebeurde, kan de vraag naar de eerste communie tevens de aanleiding zijn voor het doopsel. Verwittig het secretariaat hiervan. Er worden speciale doopvieringen voor eerste communicanten georganiseerd.
Kinderen die gedoopt werden via een rituelenbureau, zoals Rent-a-priest, O-de-Vie, … zijn christelijk gedoopt, maar dienen nog opgenomen te worden in de Katholieke Kerk. Geen nood, we zorgen wel dat dit in orde komt. Meldt het zeker bij je inschrijving, zodat jouw Pastoor dit in orde kan brengen. De ouders van de kinderen die in dat geval zijn, zullen uitgenodigd worden op een avond waar alles wordt uitgelegd en waar eventuele gegevens voor de aanvraag in orde kunnen gezet worden.