Niemand wordt als christen geboren. Christen zijn is een keuze die ieder voor zich moet maken. Niet één keer, maar telkens opnieuw, een leven lang.

Bij het vormsel zullen de kinderen hun doopbeloften zelf uitspreken. Ze gaan het engagement aan om Jezus te volgen in dienstbaarheid. De vormeling wordt daartoe gezalfd (gesterkt en gezonden) met chrisma, een geurige olie die gewijd wordt in de week voor Pasen in de kathedraal. Bij het vormsel zegt de bisschop of de bevoegde vormheer tot de vormeling: “Ontvang het zegel van de Heilige Geest, de gave Gods” en zalft hem hierbij met chrisma op het voorhoofd en onder handoplegging.
Hierdoor wordt een gedoopte gesterkt op zijn weg van christelijke initiatie: hij wordt verrijkt met de gave van de Heilige Geest en wordt verder met de Kerk verbonden. Dit sacrament wil hem geven om door woord en daad getuige te zijn van Jezus en het evangelie.

 

Neem contact op met de volgende persoon.

Borgerhout Extra-Muros en Deurne-Zuid

Koen Deheeger, 03 236 99 78 of 0499 94 91 36, vormsel.extramuros@gmail.com

Deurne-Centrum en Noord

Inge Provoost, 0479 43 38 18, vormselwerking.deurne@gmail.com

 

Wat na het vormsel?

IJD Jongerenpastoraal heeft van alles in petto voor jou! www.ijd.be

Ontdek de heilige Bende in onze pastorale eenheid, voor jongeren vanaf 16 jaar.

Aanvraagformulier doopsel, eerste communie en vormsel

Tips voor het feest! Wij vieren samen feest:: een vormsel