Kinderen van 11 of 12 jaar (zesde leerjaar) kunnen ervoor kiezen om gevormd te worden. Samen met het doopsel en de eerste communie, behoort het vormsel bij de initiatiesacramenten. Deze sacramenten maken je wegwijs in het christelijk geloof. Je kan ontdekken wat het betekent om als christen te leven en in het voetspoor van Jezus Christus te gaan.

Het woord ‘vormsel’ komt van ‘virmen’ of ‘vermen’, wat dan weer komt van het latijnse ‘firmare’, wat ‘bevestigen’ betekent. Met het vormsel bevestig je niVormsel Veltemet alleen zelf je engagement en keuze om als christen te leven, maar word je ook bevestigd en bekrachtigd door de Heilige Geest. Je wordt gezalfd en wordt ‘gezalfde’, letterlijk : christen.

Het Vormsel gebeurt in dezelfde viering als en na de hernieuwing van de doopbeloften of de Plechtige Geloofsbelijdenis.

Ook hier dient er een voorbereiding gevolgd te worden. Vele catechisten staan klaar om de jongeren op een toffe manier voor te bereiden op dit derde initiatiemoment. De inschrijvingen gebeuren in juni van het jaar voorafgaand aan het Vormsel. Meer info over de plaatselijke werking vind je op de bladzijde van jouw parochie.

Voor de inschrijving kan je terecht op op deze link, met je vragen kan je terecht op het pastorale eenheidsecretariaat (info@heiligechristoffel.be)