DOOPSEL VAN KINDEREN
Door het doopsel word je opgenomen in de christelijke kerkgemeenschap, je wordt als het ware ondergedompeld in de gemeenschap van gelovigen. Je laten dopen is met andere woorden een keuze om als christen door het leven te gaan. Het doopsel vindt plaats samen met anderen in onze parochiekerken. Zo voel je meteen de gemeenschap rondom jou.

Bij zo’n stap sta je even stil en daarom hoort een voorbereiding bij het sacrament van de doop zowel voor de ouders van kinderen, als voor volwassenen die zich willen laten dopen.

Hoe inschrijven ?

Voor de kleine kinderen (tot max. 7 jaar – Eerst Communie) kies je eerst een datum uit de kalender die je kan bekomen op het Pastarale Eeenheidsecretariaat voor Deurne en Borgerhout buiten de muur en op het parochiesecretariaat voor elke parochie. Als je een datum gekozen hebt, vul je het formulier voor de doopselaanvraag in.

Een aantal weken voor de doopviering komen alle ouders samen voor een vormingsavond. Tijdens de vormingsavond hebben we het over het sacrament van het doopsel, waarom we onze kinderen laten dopen en uiteraard over de viering zelf. Alle andere vragen over het doopsel kunnen ook daar gesteld worden.

Eenmaal per jaar, rond Lichtmis, worden de ouders en familie van de dopelingen van het voorbije jaar uitgenodigd voor een terugkomviering. We vieren dit met een kinderzegening en ook met aandacht voor de oudere kinderen. De schelpjes van het doopsel worden dan ook meegegeven. De ouders krijgen hiervoor een uitnodiging. Hou ook onze kalender in het oog als je wil deelnemen en zelf geen dopeling hebt gehad, maar wel wil deelnemen aan de kinderzegening. Deze lichtmisviering is voor de kinderen die gedoopt zijn in alle Parochies van de Pastorale Eenheid.

DOOPSEL VAN GROTERE KINDEREN, JONGEREN EN VOLWASSENEN
Neem hiervoor contact op met Catechesecoördinator Inge Provoost. Meer informatie vind je ook onder deze link.