De parochie omvat het gebied in Deurne-Noord tussen de ter Heydelaan, Confortalei, Bisschoppenhoflaan en Bosuil. In deze buurt wonen veel mensen met een migratie-achtergrond. Onze parochie is actief in ziekenzorgwerking binnen de aanwezige rusthuizen op de parochie, samenwerking met de aanwezige basisschool en hun werkgroep pastoraal, een parochiecentrum/gildehuis op Merksemsesteenweg 32, 2100 Deurne. Daarnaast organiseert de parochie 3 weekends per jaar activiteiten rond gemeenschapsvorming voor gans de parochiegemeenschap en wijk. De zondagsviering is om 10:30 u. en woensdagvoormiddag is er een viering in de weekkapel. Daarnaast is er een eerste communievoorbereiding met instapvieringen. Iedereen van harte welkom!