Parochie Blijde Boodschap Deurne.
De parochie Blijde Boodschap werkt nauw samen met de parochie H. Familie. De vieringen in Blijde Boodschap vinden zondag om 10u plaats. Er gebeurt nog heel wat in onze parochies. Dit zijn alvast enkele voorbeelden: Lichtmis vieren we samen met pannenkoeken. We organiseren driemaandelijks een vriendenmaal voor een honderdtal deelnemers. Iedereen is welkom en betaald naar eigen mogelijkheden. In juni vieren we het feest van Caritas. We organiseren een ziekendag waarop we bij mensen thuis een eucharistieviering gaan doen.