Onze gemeenschap bestrijkt delen van het district Borgerhout en Berchem; meer bepaald het gebied begrensd door de Gitschotellei, het Te Boelaerpark, Arthur Matthijslaan, een stukje Te Boelaerlei, en Berchemlei/Wapenstilstandlaan met inbegrip van de zijstraten ten noorden hiervan. Verder hebben we nauwe samenwerkingsverbanden met onze zusterparochie: St-Franciscus Xaverius. Zin om samen met ons te vieren? Dat kan: de 3e zaterdagavond van de maand om 18.00 u is er een gezinsviering. Eucharistie vieren doen we op zondagochtend om 10.00 u. Iedereen van harte welkom!