De parochie H. Familie werkt nauw samen met de parochie Blijde Boodschap. In de H. Familie is er dagelijks een viering om 8u30 door de paters van Scheut. Zondags zijn er twee vieringen, namelijk om 11u30 en om 12u30.
Er gebeurt nog heel wat in onze parochies. Dit zijn alvast enkele voorbeelden: Lichtmis vieren we samen met pannenkoeken. We organiseren driemaandelijks een vriendenmaal voor een honderdtal deelnemers. Iedereen is welkom en betaald naar eigen mogelijkheden. In juni vieren we het feest van Caritas. We organiseren een ziekendag waarop we bij mensen thuis een eucharistieviering gaan doen…