H. Pius X opgericht als hulpparochie op 25 december 1959. Omer Beck werd de eerste pastoor en er was een enorme inzet van héél veel mensen van de parochie. Er was de school Sint-Anna met Zusters van Vorselaar. De Zusters hebben altijd héél hard meegewerkt bij alles wat er in de parochie gebeurde. In brouwerij De Preter werd er een zaal ingericht, die als kerk dienst deed. Dit bleef zo verschillende jaren. Nadien werd er een kerk gebouwd met héél veel medewerking van vrijwilligers.
Er is een Eucharistieviering op zaterdagavond om 17.00 u. (ongeveer 15 kerkgangers) en op zondag hebben we een Hoogmis met een koor. Verder zijn er fijne samenwerkingsverbanden tussen Femma H. Pius X en Femma St.-Rochus. En ook voor de eerst ecommubie werken de parochie H. Pius X en St.-Rochus samen. Voor het Vormsel is er een grotere samenwerking tussen St.-Jozef, H. Lodewijk Van Montfort; St.-Rochus en H. Pius X.