AFSCHEID VOOR ALTIJD ?

Iemand die u lief hebt, is gestorven. Dit is een pijnlijk moment. Voor u, voor uw familie en wellicht ook voor uw vrienden en kennissen. Misschien denkt u wel: “Hij of zij is mij ontnomen, van mij afgenomen, weggeroofd.“ Verdriet, machteloosheid, ontreddering, woede … het gaat allemaal door u heen.

In uw verdriet gaat u op zoek naar praktische hulp bij een begrafenisondernemer en ongetwijfeld ook naar woorden en gebaren die zin geven aan het leed dat u overkomen is.
Dat is precies wat onze kerkgemeenschap bereid is voor u te doen: de leegte en de leemte vullen met geloof in een leven dat verder reikt dan de dood van wie u lief is.
De parochie heeft mensen opgeleid om naar u te luisteren, om u bij te staan, om met u te overleggen en om u een serene afscheidsviering aan te bieden.
Voor die woorden en gebaren, voor dat ritueel hebben we een plaats waar generaties vóór ons ook al samen kwamen in lief en leed: de kerk in het midden van onze gemeente.

Dat kerkgebouw is niet alleen een “huis van de mensen,” het is ook het huis van de Diepte die gelovigen “God” noemen. Ook voor gelovigen is het leven een mysterie en de dood nog meer.
Als je niet kunt aanvaarden dat de dood je geliefde voor altijd in het totale Niets heeft weggeduwd, is dat misschien een stap naar het geloof dat onze afscheidsvieringen zo krachtig en zo hoopvol maakt.

Vóór 2001 was een kerkelijke begrafenis in de eerste plaats een eucharistieviering, een mis. Daar werd dan een begrafenisplechtigheid aan toegevoegd. Vandaag is het een eigen gebedsviering, waarbij alle aandacht gaat naar een gelovig afscheid en waarbij de nadruk ligt op hoop, op leven, op blijvende toekomst en op weerzien. De vroegere ‘offergang’ is in onze gebedsviering een laatste groet geworden, een laatste gebaar van genegenheid en vriendschap; net alsof je iemand uit wuift die voor lange tijd, maar niet voor altijd op reis gaat.

Het is duidelijk dat uw familieleden en vrienden die niet gelovig zijn, in onze vieringen even welkom zijn als alle anderen. Wij hebben een groot respect voor ieders eerlijke overtuiging. We verwachten enkel dat zij in alle sereniteit tegenover de onze en wellicht ook tegenover de uwe staan tijdens een religieuze uitvaart.

Zo gaan wij te werk :

Bij een overlijden in uw familie, neemt u contact op met de uitvaartverzorger van uw keuze. Zij bekijken met u de mogelijkheden van datum en uur en contacteren de parochie om het tijdstip vast te leggen. Een kerkelijke uitvaart begint om 10.00 u. Een eventuele tweede begrafenis kan starten om 11.30 u.
Nadien komt de voorganger van de afscheidsviering bij u aan huis voor een rouwgesprek, om de overledene beter te leren kennen, om de tekst van de viering door te nemen of aan te passen, om uw eigen wensen te horen, om te vernemen of u de aanwezigheid van het koor of organist wenst, om te horen of iemand van de familie tijdens de viering het woord wil nemen…
De maand volgend op de uitvaart biedt de parochie een herdenkingsviering aan. Deze viering is een eucharistie, waarin de overledenen speciaal herdacht wordt en waar de verrijzeniskaars voor uw dierbare zal branden.
Met Allerheiligen (1 november) wordt u uitgenodigd voor een gebedswake. Dan mag u ook het kruisje van uw overleden familielid mee naar huis nemen.
Dat is wat wij u vrijblijvend aanbieden. Ook als u daar niet op in wenst te gaan, zult u op ons medeleven mogen blijven rekenen.

ROUWBEGELEIDING
Soms heb je nood aan een luisterend oor, wanneer er zo iets ingrijpend in je leven gebeurt, zoals het overlijden van een dierbare. Wij vinden het belangrijk dat u hier niet bij blijft zitten. We willen je graag helpen. Neem daarom contact op met de voorganger die de uitvaart deed, of vraag informatie op het secretariaat voor de parochies van onze pastorale eenheid.

GEBEDSINTENTIES
De familie heeft de mogelijkheid om gebedsintenties aan te vragen tijdens de gebedsvieringen of eucharistievieringen in onze parochiekerken tijdens het weekend. Dit kan eveneens voor een jaargetijde. De bijdrage voor de parochie is in dat geval 15 euro. Deze aanvragen kunnen gebeuren via de parochiale contactpersonen of via de secretariaten.