De Sint-Franciscus Xaveriuskerk, gelegen in de Collegelaan 32 te Borgerhout werd gebouwd in 1965 door het Xaveriuscollege om dienst te doen als collegekerk. Door de stijging van het aantal inwoners op het grondgebied van de parochie werd in maart 1966 overgegaan tot de oprichting van de Kapelanie Xaverius bij de parochie van O.-L.-Vrouw van het Heilig Hart en in 1968 de oprichting van de Parochie Sint-Franciscus Xaverius. Vanaf de oprichting tot in het jaar 2007 werd de pastoraal en liturgische diensten verzorgd door de paters van het Jezuïetenhuis, verbonden aan het Xaveriuscollege. De eucharistievieringen vinden op zon- en feestdagen plaats om 11:15 u. Op de eerste, tweede en derde zondag van de maand is er een gebedsdienst met communie. Op de vierde zondag viert de Indonesische geloofsgemeenschap KKI samen eucharistie met Xaverius. Elke zondag viert de Armeense geloofsgemeenschap eucharistie in de namiddag. De kerk doet dienst als parochiekerk, voor uitvaartliturgie, doop, eerste communie en vormsel en voor de diensten door het Xaveriuscollege en de Basisschool Mariagaarde. Er is ook nevengebruik voor concert, zang, toneel, proclamatie…